Onderhoud

Om een duurzame waterdichtheid te kunnen realiseren heeft een dak regelmatig onderhoud nodig. Afhankelijk van het soort dakbedekking, de gebruikte materialen, de ligging van het pand (bijvoorbeeld in een bosrijke omgeving) en het afschot, zal het dakvlak vervuilen.

Wanneer dakbedekking regelmatig wordt geïnspecteerd en er tijdig reinigingsonderhoud en zo nodig reparatieonderhoud wordt uitgevoerd, zal de levensduur van de dakbedekking aanzienlijk verlengd worden.

R&R Daktechniek reinigt hellende en platte daken, en maakt dakgoten schoon. Ook verzorgen wij onderhoudsrapporten. Voor planmatig beheer en onderhoud van uw daken is het belangrijk om eerst de bestaande situatie in kaart te brengen. Met onze bestandsopname inventariseren we alle relevante dakgegevens en stellen we nauwkeurig de actuele conditie van uw daken vast. Aan de hand van het rapport worden maatregelen getroffen zodat kleine gebreken aan het dak niet tot grote schade of lekkage en dus hoge kosten leiden.

Neem gerust contact met ons op ->